Konference pro firemní ekology

Průmyslová ekologie
Konference nejen pro firemní ekology

Konference Průmyslová ekologie představí nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.

Poskytne praktické informace z oblasti nakládání s průmyslovým odpadem, vedlejšími produkty, předcházení vzniku odpadů, ohlašovacími povinnostmi, problematikou SEPNO, přepravy nebezpečných látek, digitalizace Průmyslu 4.0, LCA výrobků a technologií, rozšířené působnosti výrobců a dalších zajímavých témat. 

Konference je primárně určena průmyslovým a podnikovým ekologům, technologům, a majitelům středních a malých firem.

Tématické bloky a jejich obsah:

ODPADY
• Projekty v oběhovém hospodářství
• Ohlašovací povinnosti
• Problematika zpracování vysloužilých akumulátorů elektromobility - notifikace
• Problematika SEPNO
• Vedlejší produkt versus odpad - kategorizace vedlejších produktů a odpadů
• Předcházení vzniku odpadů
• Ekodesign

OVZDUŠÍ
• Trh emisních povolenek v praxi

VODA
• Vodní stopa
• Sucho v průmyslu - řešení sucha průmyslovými podniky
• Odpadní vody - využívání externích ČOV versus vlastní ČOV
• Recyklace vody

ENERGIE
• Uhlí/odpad/TAP
• Úspory energie v praxi
• Energetika

CHEMIE
• CLP
• REACH
• Bezpečnostní listy

LCA

Nabídka pro partnery konference:


Chcete oslovit účastníky konference? Prezentovat svoji nabídku nebo zviditelnit vaší firmu?

Vyberte ze široké škály možného partnerství na konferenci – staňte se partnerem! Kontaktujte nás a my Vám zašleme detailní nabídku.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Ke stažení:

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Místo konání:

Google Mapa

Technopark Kralupy, Žižkova 7/2, 278 01 Kralupy nad Vltavou
GPS: 50°14'28.2"N 14°18'44.3"E

Účastnický poplatek:

Při registraci do 15. 9. 2019
2.600,- Kč bez DPH

Při registraci od 16. 9. 2019
2.900,- Kč bez DPH


Přihláška na konferenci:

Firma / Jméno *
Sídlo / Adresa *

DIČ
Osob *
E-mail *
Telefon *
Jména účastníků
Vaše zpráva
Registrační formulář

Zpracování osobních údajů: Výše vyplněné osobní údaje slouží k Vaší registraci na tuto konferenci. Údaje budou uloženy u nás jakožto organizátora akce. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje naleznete na našich webových stránkách www.exponex.cz.

Kontakty:

Organizátor


Exponex s.r.o.

Janouškova 1a, 613 00, Brno
www.exponex.cz

Jana Vasilková
+420 736 637 073
[email protected]

Aleš Pohl
+420 724 081 347
[email protected]

Hlavní mediální partnerPrůmyslová ekologie s.r.o.
v y d a v a t e l s t v í

Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 773 423 324

Pavel Mohrmann
šéfredaktor

Odborný garantFakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze

Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 220 443 276
Fax: +420 233 335 216

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA
děkan