Konference pro firemní ekology

Průmyslová ekologie
Konference nejen pro firemní ekology

Konference Průmyslová ekologie představuje nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.

Poskytnuje praktické informace z oblasti nakládání s průmyslovým odpadem, vedlejšími produkty, předcházení vzniku odpadů, ohlašovacími povinnostmi, problematikou SEPNO, přepravy nebezpečných látek, digitalizace Průmyslu 4.0, LCA výrobků a technologií, rozšířené působnosti výrobců a dalších zajímavých témat. 

Konference je primárně určena průmyslovým a podnikovým ekologům, technologům a majitelům středních a malých firem.

Účastnický poplatek:

Při registraci do 15. 9. 2020
2.600,- Kč bez DPH

Při registraci od 16. 9. 2020
2.900,- Kč bez DPH

Členové Svazu chemického průmyslu ČR, z.s. mají slevu ve výši 15 %. Prosíme, uveďte členství při registraci do poznámky.Závěrečná zpráva 2019 ke stažení:

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Místo konání:

Google Mapa (úzká)

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 00 Brno

Jak se k nám dostanete:


Autobusem
na zastávku PODNIKATELSKÁ: linka č. 53 

Tramvají
na zastávku TECHNOLOGICKÝ PARK: linka č. 12 a poté 10 minut pěšky

Autem

Parkování je možné na veřejných parkovištích v okolí fakulty.


Přihláška na konferenci:

Firma / Jméno *
Sídlo / Adresa *

DIČ
Osob *
E-mail *
Telefon *
Jména účastníků
Vaše zpráva
Registrační formulář

Zpracování osobních údajů: Výše vyplněné osobní údaje slouží k Vaší registraci na tuto konferenci. Údaje budou uloženy u nás jakožto organizátora akce. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje naleznete na našich webových stránkách www.exponex.cz.

MINULÝ ROČNÍK:

Program konference 2019:

8:30 - 9:30 hod.
Registrace účastníků
, ranní káva a občerstvení

9:30 - 9:40 hod.
Zahájení konference

Pavel Mohrmann, Průmyslová ekologie

ÚVOD

9:40 - 9:50 hod.
doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT

9:50 - 10:00
 hod.
Ing. Ivan Souček, Ph.D., Svaz chemického průmyslu ČR

STRATEGICKÉ RÁMCE V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY a PODNIKOVÉ EKOLOGII

10:00 - 10:30 hod. 
Odpady – ohrožený druh?

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

10:30 - 10:50 hod. 
Připravovaná legislativa v odpadovém hospodářství
Štěpán Jakl, MŽP ČR

10:50 - 11:10 hod.
Zkušenosti z kontrol u "původců odpadů"
Ing. Lukáš Kůs, ČIŽP

11:10 - 11:30 hod. 
Zkušenosti ČIŽP z dozorové činnosti - bezpečnostní listy, expoziční scénáře, látky v předmětech
Mgr. Martin Marko, ČIŽP

11:30 - 11:45 hod.
Diskuse k bloku přednášek

11:45 - 12:30 hod.
Oběd 

PODNIKOVÁ EKOLOGIE V PRAXI

12:30 - 12:50 hod.
Ohlašovací povinnosti v oblasti nakládání s odpady, informační systém OH

RNDr. Eva Horáková, CENIA

12:50 - 13:10 hod.
Příklady dobré praxe - oběhové hospodářství v průmyslu

Mgr. Miloslava Tomiková, MPO ČR

13:10 - 13:30 hod. 
Eccotarp – operativní záchyt a řešení následků úniku nebezpečných látek

Dušan Macho, Metal Arsenal s.r.o.

13:30 - 13:50 hod.
Havárie na vodních tocích

Mgr. Jiří Vait, Povodí Vltavy, státní podnik

13:50 - 14:00 hod.
Diskuze k bloku přednášek

EKOLOGIE VÝROBY A VÝROBKU, LCA

14:00 - 14:20 hod.
Recyklační cíle z pohledu LCA

doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT

14:20 - 14:40 hod.
Aktuální chemická legislativa

Ing. Alena Krejčová, Svaz chemického průmyslu ČR

14:40 - 15:00 hod.
CYRKL – digitalizace trhu nakládání se zdroji
Cyril Klepek, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

15:00 - 15:20 hod. 
Biocidy – povinnosti dle legislativy a jejich plnění

Ing. Petra Sýkorová, LACHEPRA s.r.o.

15:20 - 15:30 hod. 
Diskuze k bloku přednášek 

15:30 - 15:40 hod.
Coffee break 


EXKURZE DO LABORATOŘÍ Technoparku Kralupy n. V.

15:40 - 16:20 hod.

Stav k datu 14.10. 2019
Pozn. Některé názvy přednášek jsou pouze v pracovní podobě, jejich finální podobu diskutujeme s autory a budou uveřejněny.

Prezentace 2019 ke stažení:


Pokud Vás zaujalo některé z probíraných témat, nabízíme jednotlivé prezentace ke stažení.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Závěrečná zpráva 2019 ke stažení:

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Generální partner 2019:


Hlavní partner 2019:


Kontakty:

Organizátor


Exponex s.r.o.

Janouškova 1a, 613 00, Brno
www.exponex.cz

Jana Vasilková
+420 736 637 073
[email protected]

Aleš Pohl
+420 724 081 347
[email protected]

Hlavní mediální partnerPrůmyslová ekologie s.r.o.
v y d a v a t e l s t v í

Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 773 423 324

Pavel Mohrmann
šéfredaktor

Odborný garantFakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze

Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 220 443 276
Fax: +420 233 335 216

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA
děkan

Odborný partner

Svaz chemického průmyslu České republiky

Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 739 063 080

Odborný garant

Fakulta Strojního inženýrství, VUT v Brně

Technická 2896/2, 616 00 Brno